środa, 19 maj 2021 01:39

Porozumienie o współpracy między Politechniką Świętokrzyską a PZITS o/Kielce

Dnia 09.11.2017r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy:

Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, reprezentowaną przez dr hab. Lidię Dąbek, prof. PŚk Dziekana Wyziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, oraz Wiceprezes Zarządu Kieleckiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
oraz
Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Kielce z siedzibą w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 48/50, reprezentowanym przez Małgorzatę Janiszewską – Prezesa Zarządu Kieleckiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Porozumienie określa zasady współpracy polegającej na:
1) udziale przedstawicieli PZITS w Zespole Konsultacyjnym, działającym przy Dziekanie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
2) współpracy w zakresie kształtowania planów i programów studiów,
3) organizacji wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań i konsultacji,
4) wymiany doświadczeń i informacji naukowych,
5) wspólnego opracowywania i wydawania publikacji oraz prac,
6) współdziałaniu w organizacji praktyk zawodowych studentów,
7) konsultacjach w zakresie tematyki prac dyplomowych studentów, prac wykonywanych przez studenckie koła naukowe oraz organizacji konkursów na najlepsze prace dyplomowe,
8) wymianie informacji dotyczących innowacji wdrażanych lub planowanych do wdrożenia w zakresie interesującym obie strony porozumienia

 

Pełna treść Porozumienia dostępna jest poniżej.

Czytany 363 razy