środa, 25 lipiec 2018 09:58

W Sandomierskich lochach

W dniu 20 lipca 2018r. członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięli udział w zorganizowanym przez PZITS Oddział w Kielcach wyjeździe technicznym pt. „Sandomierskie budowle podziemne”.  

Podczas podróży w autokarze przypomnieliśmy sobie historię dziejów niegdysiejszego ważnego grodu, wysłuchaliśmy kilku legend związanych z miastem, w tym najsłynniejszą o Halinie Krępiance i ocaleniu grodu przed Tatarami w XIII wieku, a  Sandomierz przywitał nas słoneczną pogodą, co uprzyjemniło nam późniejszy spacer po Starówce miasta.

Sandomierska trasa podziemna została udostępniona  w 1977 roku. Do jej powstania przyczyniły się występujące w latach 60-tych  XX wieku zapadliska i katastrofy budowlane w mieście. W ich następstwie, w 1963 roku zespół pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie opracował program, mający na celu ratowanie Starego Miasta. W wyniku tych działań odkryto kilkukondygnacyjny zespół podziemnych pomieszczeń i wyrobisk. Celem ustabilizowania gruntu pod budynkami prowadzono prace górnicze i budowlane.   W ich trakcie ze względów konstrukcyjnych zlikwidowano część pomieszczeń, natomiast z pozostałych utworzono 470 metrową trasę turystyczną, składającą się z 34 połączonych ze sobą pomieszczeń, położonych na głębokości od 4 do 12 metrów pod powierzchnią. Są to pochodzące z XIV i XV wieku kupieckie piwnice i składy; w części udało się zachować pierwotne obmurowania.

FOTOGRAFICZNIE CAŁĄ WYCIECZKĘ UDOKUMENTOWAŁ  Kol. STANISŁAW KRZEŚNIAK. Zdjęcia zamieszczone są na stronie www.swk.piib.org.pl.

 

Czytany 391 razy