sobota, 11 sierpień 2018 15:39

mgr inż. Jerzy Adamski - wspomnienie

Ś.P. Jerzy Adamski był członkiem PZITS od 1975 r. W Stowarzyszeniu obejmował różne funkcje, w tym dwie kadencje (1996-2000 i 2000-2003) pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w Kielcach, będąc tym samym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W ramach działalności stowarzyszeniowej współorganizował konferencje i sympozja o tematyce eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków organizowanych przez Oddział kielecki PZITS. W bieżącej kadencji przewodniczył Kołu PZITS przy BPBK w Kielcach.

Był bardzo aktywny zawodowo i społecznie. W latach 1992-2000 - Dyrektor Naczelny początkowo Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, a po przekształceniu - Prezes Wodociągów Kieleckich sp. z o.o. Był Vice Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Radnym Rady Miejskiej w Kielcach, Prezesem Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, a także współzałożycielem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za dokonania w życiu zawodowym i społecznym był wielokrotnie odznaczany. Posiada:

  • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
  • Brązową, Srebrną i Złotą odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
  • Odznaczenie za Zasługi dla Kielecczyzny,
  • Srebrną Odznakę Honorową NOT,
  • Złotą Odznakę Honorową PZITS,
  • Srebrną i Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • Członek Honorowy PZITS od 2012r .

 

Odszedł Ś.P. Jerzy Adamski, nasz Kolega, pełen życia, świetny organizator, perfekcyjny zawodowo ale i wiele wymagający od innych ku ich pożytkowi i rozwojowi, wzór dla wielu.

Jerzy! Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Małgorzata Janiszewska
Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Kielcach

 

Czytany 389 razy