środa, 19 maj 2021 11:27

Piękne karty 100-letniej historii PZiTS

Artykuł opublikowany w Biuletynie Świętokrzyskim nr 1 (59) marzec 2021

Pobierz biuletyn - wersja pdf

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Formalny początek obecnemu dał PZiTS zwołany w kwietniu 1919 roku, w Warszawie, I Ogólnokrajowy Zjazd Gazowników Polskich, będący początkiem samodzielnej organizacji technicznej pod ówczesną nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich. Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania, a misją praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego. Kielecki Oddział PZiTS oficjalnie został powołany w 1956 roku, chociaż już w okresie dwudziestolecia międzywojennego istniało w Kielcach koło Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich.

W ponad 60-letniej działalności, w szeregach stowarzyszenia działało wiele wyjątkowo zaangażowanych osób. Wielu z nich, niestety, nie ma już wśród nas, warto jednak przypomnieć najznamienitsze nazwiska, jak: Gustaw Szeller, Włodzimierz Urbański, Kazimierz Stępień, Zbigniew Fiedler, Eugeniusz Krzywiecki i Jerzy Adamski. Niezmiennie od lat wzorem kompetencji i etyki zawodowej oraz największego zaangażowania w pracę na rzecz stowarzyszenia są: Wiesława Sobańska, Janusz Rożniakowski, Andrzej Pieniążek, Alfred Zgoda i obecna prezes Małgorzata Janiszewska.

PZiTS organizuje szkolenia, konferencje, warsztaty, zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie rozwiązań szeroko pojętej inżynierii środowiska, świadczy usługi w zakresie opinii i ekspertyz, zajmuje się działalność wydawniczą oraz współpracuje z wieloma partnerami. Coraz większym udziałem uczestników cieszą się organizowane na szczeblu Zarządu Głównego „Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji sieci sanitarnych”. Oddział Kielecki każdego roku organizuje dla członków i szerokie-go grona odbiorców innych branż szereg szkoleń/wyjazdów technicznych, podczas których poznać można ciekawe, nowoczesne rozwiązania techniczne lub zgłębić tajniki dawnej infrastruktury miejskiej, jednocześnie zacieśniając więzy koleżeńskie. Wycieczkę techniczną do firmy PV Włocławek wzbogacono na przykład o zwiedzanie Torunia, a prezentację pt. „Ekologiczne rozwiązania techniczne w Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju zakończono relaksem w nowoczesnym basenie z hydromasażem. Również zwiedzanie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej czy podziemnych budowli w Sandomierzu zyskało wielu sympatyków.

Kieleckie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ściśle współpracuje ze Świętokrzyską Izbą Inżynierów Budownictwa, w szczególności przy organizacji szkoleń, a kolega Andrzej Pieniążek pełni tam prestiżową funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Współpracuje także z Politechniką Świętokrzyską, stowarzyszeniami branżowymi oraz firmami wspierającymi Oddział, jak Wodociągi Kieleckie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach. Jest jedyną organizacją z zakresu inżynierii sanitarnej zrzeszoną w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, gdzie członek PZiTS Alfred Zgoda pełni funkcję Prezesa Oddziału Kieleckiego NOT.

Minione 100-lecie PZITS to piękna karta dokonań i osiągnięć szerokiej rzeszy inżynierów i techników sanitarnych, wśród której dużą rolę odgrywa grupa członków świętokrzyskiego stowarzyszenia, au-torów i wykonawców np.: technologii bezwykopowych remontów sieci kanalizacyjnych, nowoczesnych procesów zastosowanych w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Na uwagę zasługuje również wybudowany na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej budynek Energis, jako budynek dydaktyczno-laboratoryjny z założenia energooszczędny, zasilany z odnawialnych źródeł energii, będący siedzibą Wydziału Inżynierii, Geomatyki i Energetyki. Przez wszystkie lata działalności Zrzeszenie podejmowało wiele różnorodnych działań - od organizowania konferencji o zasięgu krajowym, publikacji i wydawnictw, wykonywania ekspertyz, opinii i ocen, do koleżeńskich spotkań. W szczególności działalność szkoleniowa, duże zainteresowanie i udział środowiska naukowo-akademickiego w organizowanych „Warsztatach technicznych”, jak również dalsza współpraca ze ŚOIIB i PŚk są gwarancją rozwoju i doskonalenia obecnych i przyszłych kadr zawodowych inżynierów sanitarnych.

 

 

 

Czytany 696 razy