piątek, 01 październik 2021 09:44

Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków Oddziału

Zarząd Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów  i Techników Sanitarnych w Kielcach uprzejmie zaprasza wszystkich Członków na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Oddziału.

Zebranie odbędzie się w dniu 23 października 2021 roku:

 • o godzinie 11 - I termin,
 • o godzinie 11:15 - II termin

w Sali  Konferencyjnej NOT w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48/50, I piętro.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na uroczysty obiad.

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KIELECKIEGO ODDZIAŁU PZITS - KADENCJA  2017-2021

 1. Otwarcie Zebrania - Prezes Zarządu Oddziału.
 2. Powitanie uczestników Zebrania i zaproszonych gości.
 3. Wybór przewodniczącego i prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji:
  - mandatowo-skrutacyjnej,
  - wyborczej,
  - uchwał i wniosków.
 6. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania Oddziału-podjęcie uchwały nr.1/ZO/2021.
 7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z kadencji 2017-2021 - Prezes Z/O.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału z kadencji 2017-2021.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału z kadencji 2017-2021.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały nr.2/ZO/2021 o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału.
 12. Podjęcie uchwały nr.3/ZO/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 13. Podjęcie uchwały nr.4/ZO/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 14. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału.
 15. Przerwa.
 16. Wybór władz Oddziału:
  - członków Zarządu Oddziału
  - członków Sądu Koleżeńskiego.
 17. Przerwa.
 18. Podjęcie uchwały nr.5/ZO/2021 w sprawie wyboru władz Oddziału na kadencję 2021-2025.
 19. Podjęcie uchwały nr.6/ZO/2021 w sprawie wyboru delegatów Oddziału Kieleckiego PZITS:
  - delegata na Zebranie Delegatów PZITS,
  - delegata do Rady Wojewódzkiej NOT w Kielcach.
 20. Dyskusja i wolne wnioski.
 21. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 22. Podjęcie uchwały nr.7/ZO/2021 w sprawie przyjęcia uchwał i wniosków Zebrania Oddziału.
 23. Wystąpienie Prezesa Oddziału wybranego na kadencję 2021-2025.
 24. Zakończenie obrad

 

Prezes Zarządu Oddziału PZITS
Mgr inż. Małgorzata Janiszewska

Czytany 475 razy