poniedziałek, 22 listopad 2021 18:10

Nowe władze oddziału kieleckiego PZITS

Miło nam poinformować, ze na zebraniu delegatów oddziału w dniu 23 października 2021 r. dokonano wyboru nowych władz oddziału kieleckiego PZITS na kadencję 2021 - 2025. Nowo wybranym Prezesem Zarządu Oddziału został kol. Jacek Olszewski.

 
Skład Zarządu Oddziału na kadencje 2021-2025 przedstawia się następująco:
Jacek Olszewski - Prezes Zarządu Oddziału
Lidia Dąbek - v-ce Prezes Z/O
Lech Szpaderski - v-ce Prezes Z/O
Sylwia Wciślik - Sekretarz
Alfred Zgoda - z-ca Sekretarza
Łukasz Bąk - Skarbnik
Wiesława Sobańska - z-ca Skarbnika
Małgorzata Janiszewska - Prezes poprzedniej kadencji

Przewodniczący Kół Zakładowych:
Jarosław Górski - Przewodniczący Koła przy Politechnice Świętokrzyskiej,
Jan Karwasiński - Przewodniczący Koła przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Kielcach,
Andrzej Janicki - Przewodniczący Koła przy BPBK.,
Grzegorz Stefański - Przewodniczący Koła przy Wodociągach Kieleckich.

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Marek Banasik - Przewodniczący
Bartosz Szeląg - z-ca Przewodniczącego
Zbigniew Wojciechowski - Sekretarz
Tadeusz Wójcik - Członek

Sąd Koleżeński Oddziału:
Wiesława Czech - Morawska - Przewodnicząca
Aleksandra Sałata - z-ca Przewodniczącej
Joanna Muszyńska - Sekretarz
Anna Szlęk - Członek

 

 

 

Czytany 260 razy