Zostań Członkiem Wspierającym

Członkami wpierającymi PZITS mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane problematyką w specjalnościach technicznych reprezentowanych przez PZITS lub/i rozwojem działalności Stowarzyszenia.

PZITS umożliwia Członkom wspierającym wsparcie i współpracę  m.in. w następującym zakresie:

  • porady i opinie w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z kierunkami działalności PZITS,
  • udział w organizowanych przez PZITS konferencjach naukowo-technicznych, wystawach, wycieczkach technicznych,
  • organizację kursów, seminariów lub innych form szkolenia dla pracowników,
  • umieszczanie informacji o działalności w czasopismach branżowych i na stronie internetowej PZITS,
  • pomoc w organizacji imprez reklamowych, promocji wyrobów lub usług,
  • udział przedstawiciela Członka wspierającego w zebraniach i innych formach działalności PZITS na prawach członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • delegowanie przedstawiciela Członka wspierającego na Zebranie Delegatów PZITS,
  • otrzymywanie odznaczeń honorowych PZITS.

Z przyjemnością udzielimy wszystkich potrzebnych informacji o trybie wstąpienia do PZITS na listę Członków wspierających. Prosimy o kontakt: PZITS Oddział w Kielcach, 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50, e-mail: biuro@pzitskielce.pl

Pobierz deklarację Członka Wspierającego PZITS

Image