Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału - kadencja 2021-2025

Image

Jacek Olszewski

Prezes Zarządu Oddziału
Image

Lidia Dąbek

v-ce Prezes Z/O
Image

Lech Szpaderski

v-ce Prezes Z/O
Image

Sylwia Wciślik

Sekretarz
Image

Alfred Zgoda

z-ca Sekretarza
Image

Łukasz Bąk

Skarbnik
Image

Wiesława Sobańska

z-ca Skarbnika
Image
Małgorzata Janiszewska - Prezes poprzedniej kadencji

Przewodniczący Kół Zakładowych

Jarosław Górski - Przewodniczący Koła przy Politechnice Świętokrzyskiej,
Jan Karwasiński - Przewodniczący Koła przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Kielcach,
Andrzej Janicki - Przewodniczący Koła przy BPBK.,
Grzegorz Stefański - Przewodniczący Koła przy Wodociągach Kieleckich.

Komisja Rewizyjna Oddziału

Marek Banasik - Przewodniczący
Bartosz Szeląg - z-ca Przewodniczącego
Zbigniew Wojciechowski - Sekretarz
Tadeusz Wójcik - Członek

Sąd Koleżeński Oddziału

Wiesława Czech-Morawska - Przewodnicząca
Aleksandra Sałata - z-ca Przewodniczącej
Joanna Muszyńska - Sekretarz
Anna Szlęk - Członek