• Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

    Oddział Kielce
prev next

W dniu 2 marca 2018r., nie bacząc na mroźną aurę, duże grono członków  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział  w zorganizowanym przez PZITS  Oddział w Kielcach szkoleniu pt. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Elektrowni Połaniec”.  Elektrownia Połaniec, należąca od 2017 r. do polskiej Grupy ENEA S.A., to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej  mający istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju.

Uruchomiona w latach 1979-1983 nad brzegiem Wisły w Zawadzie koło Połańca wytwarza 9 TWh energii rocznie (prawie 6% krajowej produkcji). Moc zainstalowana w elektrowni została podniesiona z początkowych 1600 MW do 1877 MW obecnie, co stanowi około 5% mocy zainstalowanej w naszym kraju. Wytwarza energię w siedmiu blokach opalanych mieszanką węgla i biomasy o mocy do 225 MW do 242 MW oraz „Zielonym Bloku” (220 MW) - największym na świecie bloku opalanym w 100% mieszanką biomasy leśnej i agro. Ponadto w Połańcu wytwarzana jest energia cieplna, popiół, gips i popioło-żużle dla drogownictwa i budownictwa. Dzięki wielu modernizacjom prowadzonym od 1995 roku jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Wybudowano nowy komin, instalacje odsiarczania spalin i stację demineralizacji wody, wprowadzono komputerowy system sterowania z nastawnią centralną, najlepsze systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz podniesiono sprawność bloków i wydłużono żywotność elektrowni o kolejne 20 lat, jednocześnie obniżając emisje do atmosfery. Powstał także nowoczesny system biomasy z uruchomionym w 2012 roku „Zielonym Blokiem”.(źródło:WWW.enea.pl) 

Podczas zwiedzania elektrowni, dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dot. wpływu na środowisko, w tym gospodarowanie wodami Wisły, struktury zużycia paliw, a także działań proekologicznych i perspektyw rozwojowych.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom pionu ochrony środowiska i bhp ENEA Elektrowni Połaniec za przyjęcie naszej grupy, oprowadzenie i interesujące przekazywanie informacji.

 

Zachęcamy do odwiedzenia Targów Kielce w dniach 28 lutego i 1 marca 2018 r. oraz wzięcia udziału w towarzyszących imprezach branżowych. Udział jest bezpłatny. Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji na stronie www.targikielce.pl

„EKOTECH 2018 – ekologia i biznes w międzynarodowym wydaniu

Maszyny, urządzenia i technologie, a także warsztaty, seminaria i spotkania, czyli XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

oraz

Energetycznie i ekologicznie, czyli ENEX 2018

Energetyka, fotowoltaika, pompy ciepła  to tylko niektóre z tematów, jakie pojawią się podczas XXI Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVI Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia.

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach zapraszają członków Izby i Stowarzyszenia na szkolenie:

ZAGOSPODAROWANIE, ODZYSK, PRZETWARZANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. WYKORZYSTANIE GAZU W ZAKŁADOWEJ BIOGAZOWNI

Szkolenie odbędzie się 19 stycznia 20178 r. (piątek) o godz. 12.00 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik gm. Strawczyn

Zapisy na stronie www.swk.piib.org.pl w zakładce ”szkolenia”. Przy większej liczbie zgłoszeń  zapewniamy transport.

 

merry

Wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Stowarzyszenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech to będzie czas refleksji i zadumy dotyczący minionego roku, a magia tych Świąt rozświetli nasze serca przy wspólnym stole.
W nadchodzącym Nowym Roku życzymy spełnienia marzeń i nadziei na lepsze jutro.

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach zapraszają członków Izby i Stowarzyszenia na wyjazdowe szkolenie:

SPRAWDZONE SYSTEMY BETONOWE W KANALIZACJI I DROGOWNICTWIE
do Zakładu Produkcyjnego PV Prefabet Kluczbork S.A. we Włocławku

W programie:
1. Przyjazd do zakładu - wprowadzenie do tematyki konferencji.
2. Zwiedzanie zakładu.
3. Konferencja "Sprawdzone systemy betonowe w kanalizacji".
4. Dyskusja, obiad.

Zapisy na stronie www.swk.piib.org.pl w zakładce ”szkolenia”.  

Czytaj więcej...

Członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach  i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału w Kielcach w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik gm. Strawczyn 10 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Dnia 09.11.2017r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy:

Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, reprezentowaną przez dr hab. Lidię Dąbek, prof. PŚk Dziekana Wyziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, oraz Wiceprezes Zarządu Kieleckiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
oraz
Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Kielce z siedzibą w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 48/50, reprezentowanym przez Małgorzatę Janiszewską – Prezesa Zarządu Kieleckiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Porozumienie określa zasady współpracy polegającej na:
1) udziale przedstawicieli PZITS w Zespole Konsultacyjnym, działającym przy Dziekanie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
2) współpracy w zakresie kształtowania planów i programów studiów,
3) organizacji wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań i konsultacji,
4) wymiany doświadczeń i informacji naukowych,
5) wspólnego opracowywania i wydawania publikacji oraz prac,
6) współdziałaniu w organizacji praktyk zawodowych studentów,
7) konsultacjach w zakresie tematyki prac dyplomowych studentów, prac wykonywanych przez studenckie koła naukowe oraz organizacji konkursów na najlepsze prace dyplomowe,
8) wymianie informacji dotyczących innowacji wdrażanych lub planowanych do wdrożenia w zakresie interesującym obie strony porozumienia

Czytaj więcej...

 
Pełna treść Porozumienia dostępna jest poniżej.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania  na Terminarz Technika 2018 wraz z podaniem wybranej wersji kolorystycznej (dostępny w dwóch kolorach: czarny i czerwony) w nieprzekraczalnym terminie do 30.10. 2017 r.
Cena 1 egz. 16 zł brutto. Ogólnokrajowe zamówienie będzie realizowane przez Zarząd Główny. Zamówimy tylko egzemplarze opłacone.

Proponujemy do wyboru dwie możliwości złożenia zamówienia:

  1. Indywidualna (nazwisko i imię) wpłata 16 zł na konto PZITS O/Kielce z zaznaczeniem: „terminarz 2018 czarny” lub „terminarz 2018 czerwony”
  1. Indywidualna lub zbiorowa, za pośrednictwem np. przewodniczących kół, wpłata bezpośrednio  do księgowości  Oddziału,  NOT  Kielce ul. Sienkiewicza 48/50 codziennie w godz. 9-14 w   301, a we wtorek dodatkowo  w godz.  14-17  w pok. 403. 

 

Konto PZITS O/Kielce :
Raiffeisen Polska S.A nr : 44 1750 0012 0000 0000 3459 3876

Tel. kontaktowy:  691705141

 

 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach zapraszają członków Izby i Stowarzyszenia na szkolenie:
ZAGOSPODAROWANIE, ODZYSK, PRZETWARZANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. WYKORZYSTANIE GAZU W ZAKŁADOWEJ BIOGAZOWNI

Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik gm. Strawczyn. Zapisy na stronie www.swk.piib.org.pl w zakładce ”szkolenia”. Przy większej liczbie zgłoszeń zapewniamy transport.

 

Czytaj więcej...

PZITS, jako współorganizator, zaprasza serdecznie do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach.

Tematyka konferencji skupia się wokół takich zagadnień, jak badania, projektowanie, budowa oraz eksploatacja obiektów i urządzeń w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami administracji publicznej, przedstawicielami świata nauki a fachowcami, którzy pracują w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Stałe śledzenie trendów, wydarzeń i zjawisk w skali zarówno światowej, jak i krajowej oraz szczegółowe i bardzo wnikliwe badanie potrzeb firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej to kluczowe elementy przy organizacji konferencji WOD-KAN-INSTAL.
 
Materiały do pobrania:
Czytaj więcej...  Folder konferencyjny
 Czytaj więcej... Zaproszenie
 Czytaj więcej... Formularz uczestnictwa

 

 W dniu 22 września 2017 r. odbyła się  Gala Inżynierska zorganizowana z okazji Dnia Budowlanych połączona z obchodami 15-lecia ŚOIIB. Uroczystość, zorganizowana przez Okręgową Radę, której Przewodniczącym jest mgr inż. Wojciech Płaza, w pięknych wnętrzach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,  zgromadziła znakomitych oficjalnych gości oraz szerokie grono środowiska inżynieryjnego.  Oddział Kielecki PZITS reprezentowała Prezes Oddziału   Małgorzata Janiszewska przekazując list z gratulacjami.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 września 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZITS, na którym zatwierdzone zostały Regulaminy:

  • Głównych Sekcji Branżowych
  • Głównej Komisji Legislacyjnej
  • Współpracy z członkami wspierającymi
  • Prezydium Zarządu Głównego
  • Pracy Sekretarza Generalnego   

Teksty do pobrania w zakładce „regulaminy”    

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2017 roku odbyło się, zgodnie ze statutem PZITS, Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

w Kielcach.

W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze na kadencję 2017 – 2020 . Na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r. ukonstytuowały się one następująco:

Zarząd Oddziału

Kol. Małgorzata Janiszewska  -  prezes Oddziału
kol. Lidia Dąbek            - V-ce prezes Oddziału
kol. Krzysztof Zapała    - V-ce prezes Oddziału
kol. Olga Pedrycz          - sekretarz
kol. Alfred Zgoda          -  z-ca sekretarza
kol. Wiesława Sobańska   -  skarbnik
kol. Łukasz Bąk                 - z-ca skarbnika
kol. Zbigniew Wojciechowski – członek  Prezydium Oddziału
kol. Bartosz Lembrych          -  członek  Prezydium Oddziału

Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera  "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja"  prosimy o przesyłanie pod adres cieploogrzewwent@sigma-not.pl następującej formuły:

1.    Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. 
2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 11, KRS 0000069968 - Redakcja „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (wydawca SIGMA-NOT Sp. z o.o.) zgodnie  z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przesyłanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3.    Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu  do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia  w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4.    Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przez kontakt w formie elektronicznej, pod adres: cieploogrzewwent@sigma-not.pl

Imię, nazwisko, adres email, na który ma być przesyłany newsletter.

Dziękujemy bardzo!

Czytaj więcej...W uroczym zakątku Beskidów u stóp Czantorii i Równicy w Ustroniu-Jaszowcu (schronisko Ondraszek) w dniu 21 października 2016 odbyło się Walne Zebranie Delegatów PZITS Delegatami 0/Kielce byli : prezes Jacek Olszewski, Danuta Brymerska, Wiesława Sobańska, Alfred Zgoda i Janusz Rożniakowski.

Informujemy, że składki członkowskie można opłacać w biurze Oddziału (budynek NOT, pok. 403 , IV p) we wtorki w godz. 15:20 - 17:00 lub bezpośrednio na konto Oddziału, którego numer podany jest na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt.

10 zł - członkowie zwyczajni
4 zł - seniorzy

Bardzo prosimy o terminowe opłacanie składek za co serdecznie dziękujemy.

Zasady etyki zawodowej członków Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (projekt)

Członkowie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, niezależnej i dobrowolnej organizacji naukowo-technicznej, której celem jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków i innych osób oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, czując się osobiście odpowiedzialni za skutki działalności zawodowej w reprezentowanych specjalnościach, zobowiązują się w szczególności: